Train Time Table

Kansai Airport Sta. Dept. 06:02 Kanku fast trainOsaka Sta. Arri. 07:05
Dept. 07:37 Super Hakuto 1Kurayoshi Sta. Arri. 10:46
Kansai Airport Sta. Dept. 09:18 Haruka 10Shin-Osaka Sta. Arri. 10:07
Dept. 10:16 Super Hakuto 3Kurayoshi Sta. Arri. 13:26
Kansai Airport Sta. Dept. 11:48 Haruka 20Shin-Osaka Sta. Arri. 12:37
Dept. 12:46 Super Hakuto 5Kurayoshi Sta. Arri. 16:01
Kansai Airport Sta. Dept. 13:48 Haruka 28Shin-Osaka Sta. Arri. 14:37
Dept. 14:46 Super Hakuto 7Kurayoshi Sta. Arri. 17:54
Kansai Airport Sta. Dept. 16:18 Haruka 38Shin-Osaka Sta. Arri. 17:07
Dept. 17:33 Super Hakuto 9Kurayoshi Sta. Arri. 20:48
Kansai Airport Sta. Dept. 18:18 Haruka 46Shin-Osaka Sta. Arri. 19:11
Dept. 19:18 Super Hakuto 11Tottori Sta. Arri. 21:55
Dept. 22:01 local trainKurayoshi Sta. Arri. 22:49
(As of 7 July, 2001)

Bus Time Table

Hinomaru Bus (Blue), Nikko Bus (Red)
*Please take a bus going to "Kurayoshi Park Square" or "Kurayoshi Eki".
Kurayoshi Sta. > Park Square
Dept.07:43 08:0008:45 09:4010:55 12:0012:55 14:1015:15 16:5018:10 19:05
Arri.07:55 08:1208:5709:4811:07 12:0813:0714:1815:23 16:5818:1819:13

Park Square > Kurayoshi Sta.
Dept.07:15 09:0809:38 10:4811:58 13:1814:38 15:4816:48 17:3817:58 18:5319:08
Arri.07:27 09:2009:5011:0012:10 13:3015:5016:0017:00 17:5018:1019:0519:20
(As of 1 April, 2001)
Hinomaru Bus Nikko Bus