TOP > Member
   

Faculty 
  Akira Yoneda   Associate Professor
  Daisuke Yamazaki   Associate Professor
  Takashi Yoshino   Associate Professor
  Eiji Ito   Professor Emeritus
Postdoctoral Fellows &
Research Staff
 
  Noriyosi Tsujino   Postdoctoral Resercher
  Hitoshi Gomi   Postdoctoral Resercher
  Moe Sakurai   Postdoctoral Resercher
  Haruka Yamaguchi   Guest Reseacher
Graduate Students 
  Xie Longjang   D5
  Zhao Chengcheng   D5
  Liu Chao   D3
  Vazhakuttiyakam Jaseem   D2
  Zhang Youyue   D2


Former members
2012-2017 Xu Fang
2011-2016 Sun Wei
2013-2015  Fei Hongzhan
2011-2014 ZHANG Baohua
2012-2014 GUO Xinzhuan
2010-2013   Akira Shimojuku
2008-2011 SHAN Shuangming
2008-2010 WANG Riping
2005-2010 Ferdous Hasan Sohag
2009-2010 FEI Hongzhan
2008-2010 Mitsuhide Yonehara
1993-2010 Tomoo Katsura
2008-2009 Yuki Asahara
2007-2009 Hegoda Chamathni Imalika
2007-2009 Joseph Titus Cooray
2004-2009 Takuya Matsuzaki
2005-2009 M.A.Geeth Manthlake
2007-2008 Guillaume MORARD
2004-2008 Anton SHATSKIY
2005-2008 Zhai Shuangmeng
2006-2008 Motohiko Murakami
2005-2007 Rahman Md. Mahbubbar
.